08354-235070 kar.bayalataacademy.bagalkot@gmail.com
ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್ನಾಟಕ

Photo/Video Gallery

ಮುಧೋಳದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಯಲಾಟ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಲೆ-2 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು – 07-02-2019

ದಿನಾಂಕ: 30.10.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ “”ದೊಡ್ಡಾಟ, ಸಂಗೀತ, ಕುಣಿತಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ