08354-235070 kar.bayalataacademy.bagalkot@gmail.com
ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್ನಾಟಕ

ದಾಖಲಾತೀಕರಣ

ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಿತಿ , ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಆಟಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಡುಗಳ ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲಾತಿಕರಣಗಳ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ